EMAIL US AT info@dharmadana.id
CALL US NOW 0811 9999 101
Registrasi

Kewajiban Berdharma Dana

”Tuhan Yang Maha Esa tidak akan memberikan anugrah kepada orang-orang yang
memperoleh kekayaan dengan tidak jujur. Demikian pula yang tidak mendermakan
sebagian miliknya kepada orang-orang miskin dan yang sangat memerlukan. Tuhan
Yang Maha Kuasa akan mengambil kekayaan untuk orang-orang yang tamak dan
menganugrahkannya kepada orang-orang yang dermawan”. (Rg.veda V.34.7).

Sloka tersebut sangat menyentuh yang mengajak kita untuk berbagi kepada sesama. Tegurannya jelas, tidak akan mendapat anugrah dan mengalihkannya kepada mereka yang dermawan. Pertanyaan selanjutnya sejauh mana kita bisa memahami untuk melaksanakan sloka tersebut ?
Manusia memang senantiasa dihinggapi oleh keegoan dan ketamakan sehingga sering melupakan kewajiban kepada sesama.

Lebih jauh lagi dipaparkan dalam sloka Rg.veda X. 117.4, yaitu ”Ia yang hanya mementingkan diri dan menikmati makanan untuk dirinya sendiri dan menolak memberikan kepada orang-orang yang miskin dan sangat kelaparan sesungguhnya tidaklah pantas dijadikan sahabat”.

Begitu mulianya ajakan untuk berbagi kepada sesama. Dan begitu mulianya umat yang bisa melaksanakan kewajiban ber-Dana tersebut. Terimakasih kepada umat Sedharma yang sudah melunasi kewajibannya berdharma dana.