EMAIL US AT info@dharmadana.id
CALL US NOW 0811 9999 101
Registrasi

Sila Keempat Pancasila dalam Pandangan Hindu

Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, manusia
Indonesia sebagai warga masyarakat dan warga negara Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang
sama dengan memerhatikan serta mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat.

Hendaknya setiap keputusan diambil secara musyawarah dengan mengutamakan kepentingan bersama. Demikian juga dengan hasil yang disepakati, dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan itikad baik untuk kepentingan bersama.

Tujuan Bersama
“Berkumpulah bersama, berpikir kearah satu tujuan yang sama seperti yang telah Aku gariskan. Samakan hatimu dan satukan pikiranmu agar engkau dapat mencapai tujuan hidup bersama dan bahagia” (Ṛg Veda X.191.3)

Bekerja untuk Kesejahteraan Sosial
“Bila seorang dungu bekerja dengan penuh keterikatan, maka orang bijak harus bekerja tanpa kepentingan pribadi. Wahai Bharata, melainkan untuk kesejahteraan dan ketertiban sosial”. (Bhagavad Gītā III.25)